krokusy2-150Chodzę po osiedlowych alejkach i podziwiam krokusy. Na zieloną trawę jeszcze  poczekam. Dzieląc się z tobą tym małym, radosnym akcentem wiosny opowiem ci historię likwidacji gospodarstwa pomocniczego, w którym pracowała Ewa.

Likwidacja gospodarstw pomocniczych wiąże się z szeregiem czynności, które wykonujesz po dniu zakończenia działalności. Są różnice w postępowaniu, kiedy ten ostatni dzień jest dniem w ciągu roku, a kiedy jest to ostatni dzień roku. Jak pewnie wiesz ustawodawca nie przedstawił żadnych przepisów szczegółowych informujących jak powinien ten proces odbywać się w przypadku likwidacji gospodarstw w sektorze samorządowym. Pojawiło się rozporządzenie, które dokładnie informowało o takiej procedurze w sytuacji, kiedy likwidowano państwowe gospodarstwo pomocnicze i powoływano instytucję gospodarki budżetowej.

Ewa pyta:

gospodarstwo Pomocnicze likwidowane 31.12.2010 protokoły przekazania też na 31.12.2010 czyli salda zerowe… w bilansie wychodzi tylko po pasywach strata i fundusz co daje ? Jak to wykazać???

i jeszcze dodatkowe wyjaśnienie Ewy, które otrzymałam na e-maila:

gospodarstwo zostało utworzone przy samorządowej jednostce budżetowej…
nie było uchwały tylko opinia prezydenta dotycząca terminu rozpoczęcia i zakończenia likwidacji ( 01.07.2010 do 31.12.2010). Dyrektor jednostki wydał zarządzenie wraz z harmonogramem likwidacji. Protokół zdawczo-odbiorczy został sporządzony na 31.12.2010. Pierwszy okres obrachunkowy to okres od 1.01.2010 do 30.06.2010. Inwentaryzacja na dzień 30.06.2010. Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 30.06.2010. Na podstawie protokołów zostały przekazane środki trwałe i należności do jednostki przy której funkcjonowało gospodarstwo.Po wyksięgowaniu na dzień 31.12.2010 na podstawie protokołów zostało saldo na koncie 800 Fundusz po stronie Ma i na koncie 820 rozliczenie wyniku finansowego po stronie Wn. Jest to ta sama kwota. Obrotówki nie mam na czym zeskanować, ale spróbuję załączyć bilans. Wydaje mi się, że jest ok, ale mam wątpliwość co dzieje się potem z funduszem.

likwidacja 31.12.2010 Ale okres likwidacji od 1.07.2010 do 31.12.2010. Zamknięcie ksiąg rachunkowych na 30.06.2010  zgodnie z art.12.1.5 ustawy o rachunkowości . Wtedy są dwa okresy obrachunkowe. ( sprawdzone w US też .  To wiem na pewno. Likwidacja 31.12.2010 Wyrejestrowania podmiotu) i drugie zamknięcie ksiąg rachunkowych. Środki pieniężne przekazane w okresie likwidacji wg. harmonogramu na 31.10.2010 stąd zera. I został tylko fundusz i strata. Zobowiązania rozliczone w okresie likwidacji.

Mam nadzieję ze w miarę jasno opisałam sytuację.

Ela przesłała mi również sprawozdanie finansowe za okres od 01.lipca do 31.12.2010.

Arkusz zawierający:

  1. Bilans gospodarstwa
  2. Zestawienie zmian w funduszu
  3. Rachunek zysków i strat

Liczę, że jeszcze zobaczymy bilans na 30.06.10.

Wiele pytań pojawia się oprócz tego, które zadaje Ewa.

Mnie zastanawia sprawa sprawozdań łącznych i bilansu skonsolidowanego. W finansach publicznych nie spotkałam się ze sporządzaniem dwóch bilansów w ciągu roku przez jedną jednostkę. Słysze również o przypadkach likwidowania j szkołach, które działały jako zakłady budżetowe w podobny sposób, jak gospodarstwo Ewy, z tą różnicą, że w trakcie roku. Wtedy mamy likwidacja na 30.06, stan likwidacji do 31.08 a od 01.09 jednostka budżetowa.

Porozmawiajmy o tym. Jeśli masz sprawdzone rozwiązanie w podobnej sytuacji, to proszę napisz poniżej, jak to robisz.

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum