kartka-listopad-5ptWiele pytań zadajesz sobie opracowując projekty na 2011 rok. Być może jednym z nich jest pytanie zadane w tytule. Teoretycznie odpowiedź niesie art.227 obowiązującej ustawy o finansach publicznych, który wylicza następujące możliwości:

  1. okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat, co dla pierwszego opracowania daje lata 2011-2014
  2. okres ten nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4. – czyli w wykazie przedsięwzięć
  3. okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Punkty 1 i 2 nie budzą z reguły żadnych wątpliwości. Sytuacja się zmienia, kiedy okres ten wyznacza wieloletnia umowa poręczenia i gwarancji, a który jest tak długi, że trudno wyobrazić sobie w jaki sposób zachować i uzasadnić zapis o realności prognozy. Przygotowane przez MF wskaźniki wskazywałyby, że według MF prognozę do 2040 przygotowaną na ich podstawie można traktować jako realną.

Punkt 3 w części zaciągniętych zobowiązań też nie budzi niejasności. Chociaż może warto zaznaczyć, że chodzi o zobowiązania mające wpływ na dług. Pytania się pojawiają w stosunku do planowania zaciągania zobowiązań. Przy planowaniu potrzebujesz pamiętać, że nie planujesz zobowiązań wymagalnych – to sprzeczne z zapisem art. 44 ust.3 pkt 3: wydatki publiczne powinny być dokonywane w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
Jeżeli prognoza długu obejmuje okres A a  prognozowany okres w realizacji przedsięwzięć wynosi B, to dla WPF określa się końcowy rok na podstawie dłuższego z okresów A i B. To oznacza, że wprowadzane dane w załącznikach do WPF nie muszą obejmować identycznego zakresu lat.
Przykładowa treść uchwały o WPF podana jest na stronie RIO Warszawa w dziale Aktualności

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum