W systemie bilanse definiuje się powiązanie wzorów poszczególnych bilansów jednostkowych ze wzorem bilansu skonsolidowanego. W wyniku takiej automatyzacji bilans skonsolidowany uzyskuje każda jednostka za pomocą jednego kliknięcia myszką. Później w wersji se następuje automatyczne sumowanie otrzymanych bilansów od jednostek. A następnie dokonuje się eliminacji i korekt. Program posiada mechanizmy do automatycznej weryfikacji poprawności zgłoszonych wyłączeń. To jednak temat na odrębny wpis.

Wzór każdego bilansu jednostkowego ma strukturę drzewiastą.  Co to oznacza?

drzewo

Pozycje zaznaczone na rysunku są węzłami drzewa i kwoty przypisane do nich są wyliczane automatycznie jako sumy składników (każdy składnik nazwany jest potocznie liściem).  I tak:

  1. dla pozycji (węzła) – o numerze 4 – A.II.1 liśćmi są pozycje: 5 (A.II.1.1); 6 (A.II.1.2); 7 (A.II.1.3); 8 (A.II.1.4); 9 (A.II.1.5);
  2. dla węzła o numerze  3 – A.II liśćmi są pozycje: 4 (A.II.1); 10 (A.II.2); 11 (A.II.3);
  3. dla węzła o numerze 13 – A.IV liśćmi są pozycje: ; 14 (A.IV.1.1); 15 (A.IV.1.2); 16 (A.IV.1.3);
  4. dla węzła o numerze 1 – A liśćmi są pozycje: 2 (A.I); 3 (A.II); 12 (A.III); 13 (A.IV); 17 (A.V).

Teraz już rozumiesz co jest węzłem a co liściem w drzewie. Węzeł we wzorach bilansów zawsze jest równy sumie liści (co inaczej można powiedzieć, że jest uszczegółowieniem z tego).

Teraz na obrazach zobaczysz powiązania między aktywami i pasywami we wzorze bilansu skonsolidowanego i odpowiednio wzorem bilansu jednostki budżetowej (zakładu, gospodarstwa pomocniczego), bilansem z wykonania budżetu oraz instytucji kultury. Takie powiązanie definiowane jest na poziomie liści, ponieważ, jak już wiesz, węzły policzą się automatycznie.

Jeśli klikniesz na obrazek, to otworzy się na nowej karcie w większym rozmiarze i będzie bardziej czytelny.

Bilans jednostkowy jednostki budżetowej

Powiazanie-jednostkowego-aktywa

Powiazanie-jednostkowego-pasywa

Bilans z wykonania budżetu

Prowiazanie-wykonania-budzetu-aktywa
Prowiazanie-wykonania-budzetu-pasywa

Bilans instytucji kultury

Powiazanie-ik-aktywa
Powiazanie-ik-pasywa

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

  • bilans rachunkowość
  • bilans aktywa pasywa
  • wzór skosolidowanego bilansu

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum