Jeszcze przeglądam ewidencje budżetu założone w systemie Budżet w wersji podstawowej do uchwały budżetowej. Ponieważ system ten ma kilka mechanizmów, które można wykorzystać do zaprojektowania tej ewidencji musisz podjąć decyzje jak je wykorzystać w kontekście nowej uofp.

Postaraj się przeanalizować ze mną możliwości, jakie daje Ci system. Potrzebujesz w swoich decyzjach uwzględnić również informacje na potrzeby prawidłowego wygenerowania pliku xml do BeSTii do modułu uchwały.

Poziom Część

W gminie (lub powiecie) możesz użyć tego poziomu do podziału swojego budżetu na część bieżącą i majątkową oraz odpowiednio przychody i rozchody. Jakie korzyści masz z tego podziału?

  1. Od razu na ekranie podczas planowania widzisz kwotę dla danej części i dodatkowo ich podsumowanie z bilansem stron
  2. Możesz pokazywać dochody do paragrafów z podziałem na bieżące i majątkowe w wersji 3.0 bez potrzeby stosowania grup paragrafów dla dochodów dostępnej tylko w wersji 4.0
  3. Przyszły budżet na 2011 rok i kolejne trzy lata utworzysz automatycznie używając procedury nowy i wybranych wskaźników do niego
  4. Na wydrukach możesz oczywiście ukryć części i drukując dział/rozdział/paragraf w rozbiciu na jednostki budżetowe uzyskasz plany finansowe tych jednostek

Poziom Grupy działów

Tutaj możesz zaplanować podział na różne sposoby, które obejmą wymagania ustawowe i twojego organu wykonawczego. Nie ma ograniczenia w ilości wprowadzanych grup. Nie ma powodu, by mnożyć je bez powodu. Warto tak je skonstruować, by można było je używać w każdej z części. Ta rada nie dotyczy miast na prawach powiatu, które już poziom część używają na podział na części gminną i powiatową. Teraz na poziomie grup potrzebują rozróżnić bieżące i majątkowe dochody i wydatki.

Oto przykład:

grupy-dochody-biezace

grupy-dochody-majatkowe

grupy-wydatki-biezace

grupy-wydatki-biezace

Dyskutowaliśmy w rozmowach telefonicznych nad grupami zadań finansowanych z udziałem środków z UE oraz innych środków zagranicznych. Nie widać powodów, by pokazywać je tylko w wydatkach. Pokazanie ich w miarę występowania paragrafów z odpowiednimi cyframi na czwartym miejscu w numerze paragrafu również ułatwi Ci szybką identyfikację kwot na te zadania. Zwróć uwagę, że w ewidencji prowadzonej w Bestii nie masz takiej możliwości. Tam zadania te pojawią się odpowiednio do pierwszych trzech cyfr z oznaczeniami w kolumnie Rodzaj – własne, zlecone, porozumienia z administracją i porozumienia z jst. Podział na zadania finansowane z udziałem środków z UE oraz innych środków zagranicznych BeSTia poda Ci na wydruku według klucza, który wybierze odpowiednie paragrafy ze względu na ostatnią cyfrę.

Co możesz zrobić kiedy chcesz mieć informację o finansowaniu zadań z udziałem środków z UE łącznie z niekwalifikowanymi kosztami prowadzonych projektów oznaczonych paragrafami z zerem na końcu?

W wersji podstawowej możesz to zrobić na dwa sposoby:

  1. zgromadzić je w grupie działów odpowiednio nazwanej
  2. zdefiniować zadanie ustawowe w słowniku zadań ustawowych (nie polecam ale możesz)

W wersji zadaniowej masz więcej możliwości, bo cały projekt możesz ująć dodatkowo jako zadanie. Wtedy paragraf z końcówką zero może zostać w grupie wydatków własnych podobnie jak współudział w projekcie, w którym nie jesteś liderem.

Poziom poniżej paragrafu

Plany finansowe nadal muszą być prowadzone przez jednostki w układzie dział/rozdział/paragraf więc nadal wykorzystujesz kalkulacje poniżej paragrafów do wprowadzania w nich kwot z planów finansowych. Po jednym paragrafem możesz mieć kilka kalkulacji realizowanych przez jedną jednostkę.

Szczególnie wato z tej możliwości korzystać planując zadania inwestycyjne, dotacje podmiotowe, przychody i rozchody. W wersji zadaniowej definiujesz tutaj podzadania (czynności w zadaniu).

Zmiany kierowników jednostek zapiszesz w kalkulacjach pod paragrafami. Zarządzenie czy uchwałę zmieniającą wydrukujesz zgodnie z szablonem zastosowanym do uchwały budżetowej.

Myślę, że można zacząć podawać uchwały i zarządzenia zmieniające podają tylko kwoty zwiększeń i zmniejszeń. Wystarczy zapisać to w uchwale- procedurze wykonywania budżetu.

Jakie jest twoje zdanie w tej materii? Masz może jeszcze jakieś pytania czy wątpliwości?

Proszę wpisz w okienko poniżej. Dziękuję we własnym imieniu i innych czytelników tego bloga.

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum