Jeśli agregujesz sprawozdania finansowe w BeSTii z SJO BeSTii zainstalowanych w jednostkach, pamiętaj proszę o przesłaniu słowników do jednostek. W dużej (zielonej) BeSTii potrzebujesz zdefiniować pozycje w słowniku informacji uzupełniających do bilansu w module Administracja.

Z tego modułu generujesz plik xml z tymi słownikami i przekazujesz do jednostek.

Kiedy wszystkie jednostki będą miały te słowniki i wczytają je przed wygenerowaniem plików dla ciebie, to dostaniesz od nich prawidłowe pliki xml z SJO BeSTii. Zsumowanie bilansów otrzymanych do bilansów łącznych odbędzie się w BeSTii gładko i szybko.

Słownik wpisujesz w module Administracja-Informacje uzupełniające. Wypełniasz dwa pola:

  1. symbol – to mogą być liczby np. 1, 2, 3, … dla kolejnych pozycji słownika. Możesz wpisać inaczej wedle swojego uznania
  2. opis – do każdej pozycji przypisujesz opis odpowiedni dla niej np. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych, Umorzenie środków trwałych, Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia, Odpisy aktualizujące należności

Kiedy już wpiszesz wszystkie potrzebne ci pozycje w tym słowniku, to z menu plik wybierasz eksport do pliku xml. W ten sposób otrzymany plik zapisujesz na dysku i wysyłasz e-mailem do swoich jednostek.

Ten słownik potrzebujesz mieć również w sytuacji, gdy wszystkie jednostki sporządzają sprawozdania finansowe w zielonej BeSTii albo kiedy wstawiasz  tylko do niej sprawozdania łączne.

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum