To pytanie nurtuje skarbników gmin, bo w treści rozporządzenia oprócz informacji o skreśleniu tego rozdziału nie ma żadnej podpowiedzi, co z tymi wydatkami teraz zrobić.  W uzasadnieniu do tego rozporządzenia przeczytasz jakie były podstawy i z czego wynikało:

7)  uchylenia rozdziału „75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych” w załączniku nr 2 do rozporządzenia, w związku z koniecznością jednolitej ewidencji i rozliczania ponoszonych przez izby i urzędy skarbowe wydatków oraz odzwierciedlenia całej działalności urzędów skarbowych w sposób jednolity w dziale 750 (również działalności egzekucyjnej). Zmiana ta jest również realizacją jednego ze sformułowanych przez Najwyższą Izby Kontroli wniosków pokontrolnych po przeprowadzonej kontroli wykonania budżetu państwa za rok 2009 w części „19. Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe”, dotyczącego opracowania kryteriów kwalifikowania wydatków do poszczególnych rozdziałów, występujących w izbach i urzędach skarbowych. Przedmiotowa zmiana dotyczyć będzie również jednostek samorządu terytorialnego.
Jakie są stanowiska RIO w tej sprawie?
W RIO Lublin Kolegium wczoraj przyjęło stanowisko w tej sprawie i komunikat o nim znajdziesz na stronie BIP RIO Lublin.
Rozmawiałam o tym z zastępcą naczelnika  Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń Renatą Giryluk. W kilku słowach przybliżę to stanowisko:
  1. Uwzględniając przytoczone wyżej uzasadnienie proponuje się ujęcie wydatków związanych z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych klasyfikowanych do tej pory w 75647 w projekcie budżetu na 2012 w rozdziale 75095
  2. Sklasyfikowanie ich w rozdziale 75023 nie będzie uznawane  przez RIO Lublin za błąd. W tym przypadku musisz wziąć pod uwagę, że wydatki z tego rozdziału trafiają do WPF i może korzystniej będzie w twoim przypadku nie powiększać wydatków związanych z pracą organów gminy wydatkami, które ich nie dotyczą.

Jeszcze nie widziałam innych stanowisk w tej sprawie. Gdyby było coś innego, to dam znać. Jeśli jesteś w posiadaniu informacji na ten temat, to proszę podziel się poniżej w dyskusji.

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum