zima16 Wróciła zima a mój organizm rozpoznał sposób radzenia sobie z wirusami. Znowu widzę ekran normalnie bez tej tafli szyby, po której płynęły strugi deszczu.

Cieszy mnie bardzo, że pod moją nieobecność dyskusja trwała. Wierzę, że będziemy ją rozwijać.

W trakcie dyskusji padają pytania związane z ewidencją prowadzoną w jednostce budżetowej przejmującej aktywa i pasywa likwidowanego gospodarstwa pomocniczego lub zakładu oraz urzędu, który przyjmuje je od likwidowanego zakładu budżetowego.

Zagadnienie to należy rozpatrywać w każdym przypadku indywidualnie. Kilka przypadków, które mogą występować najczęściej spróbuję tutaj przedstawić.

O etapach, jakie występują podczas likwidowania gospodarstw i zakładów pisałam już wcześniej. Dotarliśmy do chwili, kiedy w likwidowanej jednostce przygotowano protokół sprawozdawczo odbiorczy.

Formy przekazania majątku:

  1. częściowe przekazanie majątku jednostce przejmującej – ta operacja występuje przed zamknięciem ksiąg rachunkowych likwidowanej jednostki
  2. przekazanie majątku i zobowiązań na podstawie bilansu zamknięcia likwidowanej jednostki.

Powyższe nie odnosi się do środków pieniężnych, które powinny być przekazane ostatniego dnia działalności likwidowanej jednostki z chwilą zamknięcia rachunku bankowego na rachunek jednostki przejmującej. Organ likwidujący jednostki może wskazać jednostkę przejmującą majątek i zobowiązania likwidowanej jednostki. Najczęściej jest nią jednostka budżetowa,  przy której działało gospodarstwo pomocnicze i urząd (gminy, starostwo) w przypadku zakładów budżetowych, w miejsce których nie powołuje się nowych jednostek budżetowych.

Różnice w księgowaniach występują w przypadku:

  1. przejęcia majątku w całości na własne potrzeby jednostki przejmującej
  2. przejęcia części majątku na własne potrzeby a w części na potrzeby innych jednostek czy do sprzedaży

W kolejnych odcinkach porozmawiamy, o konkretnych sytuacjach. Napisz poniżej, jak wygląda sytuacja u ciebie.

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum