Format wymiany danych między BeSTią a innymi programami określony został w dokumentacji w postaci plików z rozszerzeniem xml. To jest plik tekstowy o specyficznej konstrukcji i z dokładnie określonymi informacjami, jakie powinien zawierać. Tylko sprawozdania Rb-27S i Rb-28S można jeszcze przekazać do BeSTii z plików w formacie *.dbf. Wszystkie pozostałe sprawozdania zbiorcze można przekazać do BeSTii tylko za pomocą tego formatu.

Generowanie pliku xml odbywa się po kliknięciu w przycisk na pierwszym oknie dialogowym w programach Sprawozdania w wersjach zbiorczych z oraz se. Film pokazuje jakie kroki wykonujesz.

Sprawozdania organu najkorzystniej jest wykonywać w BeSTii. Unikasz wówczas dodatkowego zbędnego importu a Rb-PDP robisz tam automatycznie używając kreatorów.

Częsta przyczyna błędów podczas importu:

W sprawozdaniach Rb-3x w wersji se dość często zwystępują pomyłki użycia paragrafów 3-cyfrowych w części A lub B w sprawozdaniach przekazywanych przez jednostki podległe. Potrzebujesz zidentyfikować taką jednostkę i poprawić w jej sprawozdaniu i ponownie wykonać sumowanie w wersji se. Teraz ponownie generujesz plik xml. Nowy plik importujesz w BeSTii w identyczny sposób.

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum