Na forum RIO Pan Adam Głębski podał informację o aktualizacji BeSTii. Jest do pobrania plik z aktualizacją i informacje o wprowadzonych zmianach. Już robiło się nerwowo ale mam wrażenie, że udostępnienie aktualizacji i prawdopodobne przesłanie jutro paczek z otwarciem kwartału i aktualizacji dla BeSTii SJO wprowadzi spokój, którego wszyscy oczekujemy w okresie świątecznym.

Co się zmieniło?


  1. Wprowadzono zmiany wynikające z obu rozporządzeń dotyczących sprawozdawczości w zakresie sprawozdawczości jednostek samorządu terytorialnego. Nadal nie ma możliwości wykonania sprawozdań Rb-N i Rb-Z przez jednostki z osobowością prawną, mimo że wzory tych sprawozdań są dla wszystkich jednakowe.  Adam Głębski apeluje na tym forum o stworzenie wspólnego frontu działań, by taką możliwość stworzono w systemie BeSTi@. Działania samych izb do tej pory nie przyniosły rezultatu.
  2. Zmiany związane z wprowadzeniem systemu SJO BeSTia dla jednostek organizacyjnych – po tej aktualizacji, otrzymaniu pliku z nową klasyfikacją budżetową sprawdzeniu oraz uzupełnieniu w module administracji informacji o jednostkach podległych i jst będzie można wygenerować klucze do jednostek podległych do BeSTii SJO, którą również trzeba będzie mieć w wersji 3.x
  3. Zmiany techniczne udoskonalające mechanizmy weryfikacji i ich analizy
  4. Zmiany w zakresie podpisu elektronicznego – już nie można będzie  podpisać elektronicznie paczki sprawozdań. Trzeba będzie podpisywać każde sprawozdanie odrębnie.
  5. Wprowadzono bardziej rygorystycznych mechanizm weryfikacji dostępu do bazy danych (po aktualizacji NIE WOLNO BĘDZIE logować się na to samo konto z kilku stacji roboczych) – zastanawiam się, jakie to będzie miało następstwa w dotychczasowych różnych konfiguracjach, w jakich stosowano ten system.

Więcej napiszę, kiedy zobaczę jak to działa. Postaram się również odpowiedzieć na Twoje pytania. Obok możesz zadać pytania do eksperta, z którym umówię spotkanie po świętach. Proszę pamiętaj, że otrzymanie wersji SJO wymaga ustanowienia koordynatora z ramienia jst, który będzie jedyną osobą odpowiedzialną za kontakt w sprawie wersji SJO z koordynatorem na szczeblu Twojej izby.

Aktualizacja Sprawozdań będzie dostępna od 6 kwietnia na firmowej stronie. Nie będzie ona obejmowała sprawozdania Rb-ZN, które podobnie jak Rb-ZZ sporządzisz bezpośrednio w systemie BeSTi@. Sprawozdania wykonane w obecnej wersji będą aktywne po aktualizacji. Zmienią się w zasadzie tylko wydruki sprawozdań Rb-N i Rb-Z. Jeszcze za ten okres sprawozdawczy nie wprowadzimy generowania plików xml do BeSTii SJO z wersji j. O aktualizacji wymiany między BesTią a wersjami zbiorczymi Z i Se poinformuję również 6 kwietnia, bo dzisiaj również opublikowano zmiany w dokumentacji We-Wy między BeSTią i systemami zewnętrznymi.

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum