1 września br. ruszy nabór wniosków na 2011 rok do Narodowego Programu  Przebudowy Dróg Lokalnych. Samorządy będą mogły składać kolejne wnioski o dofinansowanie remontów i modernizacji dróg gminnych oraz powiatowych do końca miesiąca. Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego przyjęła projekt uchwały, który wprowadza zmiany w zasadach oceniania projektów. Samorządy poszkodowane przez powódź będą mogły otrzymać dodatkowo do 10 pkt za wniosek. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie Rada Ministrów.

Tak brzmi początek informacji na temat posiedzenia  Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorianego,  której współprzewodniczył 25 sierpnia br. Jerzy Miller, minister spraw wewnętrznych i administracji. Komisja przyjęła przygotowany przez resort MSWiA projekt nowelizacji uchwały zmieniającej kryteria przyjmowania wniosków do „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych 2008-2011”

Propozycja zmiany sposobu oceniania wniosków została podyktowana skalą strat spowodowanych przez tegoroczną powódź w infrastrukturze komunalnej samorządów. Wiele dróg gminnych i powiatowych na terenie większości województw zostało całkowicie lub częściowo zniszczonych przez żywioł – argumentował minister Jerzy Miller. Za zmianami w sposobie dofinansowania dróg opowiadali się zarówno wojewodowie jak i samorządowcy z poszkodowanych przez powódź regionów. Program nie uszczupla środków finansowych, które znajdują się w rezerwie powodziowej na usuwanie skutków powodziowych. „To jest jeszcze jeden zastrzyk pieniędzy, który równolegle do tej rezerwy może pomóc gminom, które poniosły straty przekraczające możliwość samodzielnego uporania się z tym problemem” – mówił na spotkaniu minister Jerzy Miller.

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego, której współprzewodniczył 25 sierpnia br. Jerzy Miller, minister spraw wewnętrznych i administracji – przyjęła przygotowany przez resort MSWiA projekt nowelizacji uchwały zmieniającej kryteria przyjmowania wniosków do „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych 2008-2011”.

  • Unikalny wpis

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum