W trakcie roku szkolnego w niektórych gminach zachodzi potrzeba zlikwidowanie nierentownej szkoły. W przypadku Moniki, na której pytania odpowiadam, w miejsce likwidowanej szkoły tworzy się przedszkole. Z  opisu wynika, że sytuacja jest nieco inna niż w przypadkach opisywanych tutaj, kiedy likwidowane były gospodarstwa i zakłady budżetowe. Majątek szkoły ma być przekazany do gminy a nie do nowej jednostki.

Nie mam informacji jakiej dokładnie treści jest zarządzenie w tej sprawie i jaki ustanowiono harmonogram likwidacji.

Przeanalizujmy pytania Moniki w kilku kolejnych artykułach (odpowiadam w nieco innej kolejności). Dzisiaj pytanie z tytułu: Czy bilans likwidowanej jednostki różni się od zwykłego bilansu?

Bilans na koniec działalności sporządza się na tych samych formularzach, na których sporządza się bilanse na koniec każdego roku. To oznacza, że nie są aktualne wzory w BeSTii i również te, które na tym blogu szczegółowo opisywałam. Termin sporządzenia bilansu wynosi 3 miesiące i jest liczony od dnia likwidacji – w tym przypadku jest to 31 listopad. Ten bilans będzie łączony z rocznymi bilansami pozostałych jednostek.

Jest jednak kilka problemów, które musisz pokonać. Do bilansów dotyczących roku 2012 już działa rozporządzenie z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie zasad rachunkowości. Już powinnaś mieć dostosowane do niego Zakładowy plan kont i politykę rachunkowości. Ten akt wszedł w życie 15 lutego i dawał 6 miesięcy na dostosowanie się do nowych przepisów. Termin minął 15 sierpnia.

Zobaczmy bliżej zapisy, które w przypadku likwidowanej jednostki budżetowej mają znaczenie.

7) w § 20 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:
“3. Wyłączenia wzajemnych rozliczeń, o których mowa w ust. 2, dotyczą w szczególności:
1) wzajemnych należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze;
2) wyniku finansowego ustalonego na operacjach dokonywanych pomiędzy jednostkami, o których mowa w ust. 1.
4. Sporządzając sprawozdanie finansowe, jednostka samorządu terytorialnego przedstawia w informacji uzupełniającej do tego sprawozdania dane o wysokości środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej jednostki samorządu terytorialnego.”

Jeśli nie będziesz mieć na dzień likwidacji uregulowanych należności i zobowiązań, to wszystkie zostaną przejęte przez gminę za pomocą urzędu gminy. Nie wykazujesz więc wzajemnych wyłączeń. Również punkt 4 nie będzie dotyczył twojej jednostki.

Zmiany, które będziesz musiała uwzględnić znajdują się w formularzach rachunku zysków i strat oraz zestawieniu zmian w funduszu. Mimo aktualizacji w BeSTii, które zostaną wprowadzone po wprowadzeniu zmian w rozporządzeniu w sprawie sprawozdawczości budżetowej może okazać się, że nie zostaną zmienione formularze sprawozdania finansowego. Wtedy musisz złożyć je na formularzach z obowiązującego rozporządzenia. To czas pokaże z czym będziesz miała do czynienia.

Co przepisy tego rozporządzenia zmieniają w formularzach?

Nie będę wyliczała zmian, bo to grozi mi utratą spokoju. Proszę pobierz arkusz z zestawieniem tych zmian, który przygotowałam dla ciebie.

zestawienie zmian w formularzach od 2012

Z pewnością do końca listopada będziemy do tego tematu wracały.

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

  • Czy dla placówki doch własnych należy sporządzić bilans

Jedna odpowiedź do “Czy bilans likwidowanej jednostki różni się od zwykłego bilansu”

  • Iwona:

    W jaki sposób (technicznie) odbywa się przejęcie należności i zobowiązań likwidowanej szkoły przez urząd gminy i co w przypadku gdy we wrześniu wpłynie rozliczeniowa faktura za energię elektryczną czy rozmowy telefoniczne? Czy należy ją zaksięgować w urzędzie?

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum