Ważnym dokumentem, który jest podstawą sporządzania bilansu skonsolidowanego w jednostce jest zarządzenie w tej sprawie. Możesz podejść do tego dokumentu na dwa sposoby. Do dokumentu wpisać absolutne minimum informacji – czyli mieć wersję skróconą.

Taka skrócona wersja  zawiera tylko następujące elementy:

 1. podstawę prawną,
 2. listę jednostek podlegających konsolidacji z informacją jaką metodą są konsolidowane,
 3. terminy składania bilansu,
 4. informacje o terminie obowiązywania zarządzenia i podpis osoby je wydającej.

W tym przypadku całą szczegółową informację opracowujesz i przekazujesz do zainteresowanych osób w postaci wewnętrznych instrukcji.

W drugim przypadku zarządzenie zawiera dodatkowo omówienie podstawowych pojęć, wskazuje na zawartość dokumentacji podając również wzory poszczególnych dokumentów.

W obu przypadkach powinna znaleźć się w tym dokumencie informacja o wyłączonych z konsolidacji jednostkach i uzasadnienie tego wyłączenia.

Przykłady zarządzeń:

 1. wójta gminy Tłuchowo z 2009 roku
 2. burmistrza Mogilna z 2009 roku
 3. wójta gminy Regimin z 2009 roku
 4. prezydenta miasta Otwocka z 2010 roku
 5. burmistrza miasta Maków Mazowiecki z 2010 roku

Przykład obszernego zarządzenia wójta gminy Leżajsk z 2007 roku

Jakie istotne są zmiany w przepisach od 2009 roku?

Termin oddania bilansu skonsolidowanego ustalono dla jst na 30 czerwca – poprzednio był określany na 3 miesiące od dnia otrzymania ostatniego bilansu podlegającego konsolidacji. Ta data poprzednio wypadała na ten dzień w większości jst. Później mogły go oddawać jednostki, które konsolidowały bilanse ze spółek. Bilanse te były przyjmowane przez radę dopiero po ich badaniu przez biegłych i ten proces trwał niekiedy do 30 czerwca. Wtedy termin na skonsolidowany w takiej jednostce wypadał na koniec września.

Jest rozporządzenie MF z dnia 25.09.2009 w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 169 poz. 1327). W jednostce, gdzie konsolidujesz spółki różnego rodzaju możesz ująć to rozporządzenia w podstawie prawnej zarządzenia i posiłkować się nim. Nie ma odpowiednika tego rozporządzenia dla jst. A myślę, że warto przyjąć podawane tam definicje i wytyczne nawet w wewnętrznych instrukcjach, kiedy nie masz tego rozporządzenia w podstawie prawnej podanej w zarządzeniu.

W kolejnych odcinkach przypomnę definicje metod konsolidacji i podam przykłady jak je stosować.

Jeśli masz pytania, to proszę napisz je w komentarzu.

2 Odpowiedzi do “Co powinno zawierać zarządzenie w sprawie bilansu skonsolidowanego?”

 • Witam !
  Mama wątpliwości co do sporządzenia bilansu skonsolidowanego za 2010 rok. W mojej jst (powiat) w ciągu roku budżetowego przekształcone zostały zakłady budzetowe w jednostki budżetowe. Stało się to na dzień 31 sierpnia. Oczywiście bilans zamknięcia zakładu stał się bilansem otwarcia jednostki budżetowej.
  Czy słusznie postąpię, jeśli sporządzając bilans skonsolidowany wezmę pod uwagę stan na początek roku 2010 dotyczący zakładu a stan na koniec roku 2010 dotyczący jednostki? Proszę o ewentualny komentarz w tej sprawie.

  Pozdrawiam Anna Krzysztofik

 • Irena:

  Witam. Jak na razie pytań nie mam. Ale dzięki za podpowiedź, że musi być Zarządzenie w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu. Poprawię się, jak będę robiła za rok 2011. Pozdrawiam.

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum