Dziś mija termin składania przez jednostki budżetowe miesięcznych sprawozdań Rb-27S i Rb-28S. Wierzę, że masz to już za sobą. Czasem zastanawiam się czy jeszcze to robisz ręcznie? Minął już długi czas od chwili, kiedy wprowadzono ten obowiązek i chyba wszyscy dostawcy systemów FK generują te sprawozdania i na dodatek pozwalają je zapisać w postaci pliku xml wczytywanego di BeSTii. A może księgujesz ręcznie?

Jednostki powinny również złożyć informacje do bilansu skonsolidowanego za rok 2012. W mniejszych j.s.t. z reguły robi się to na etapie przekazywania danych do bilansów łącznych.Z reguły nie ma dodatkowych wyłączeń (oprócz pokazanych w bilansie łącznym) kiedy dodajemy do konsolidacji instytucje kultury. Kiedy jednak w skonsolidowanym występują spółki, ZOZ-y, to zrobienie wyłączeń staje się bardziej złożoną czynnością. Obserwuję, że większe miasta organizują przetargi i zlecają tę czynność specjalistom zewnętrznym. Kiedy robisz to sama, to pewnie masz pytania.

Sam wzór bilansu skonsolidowanego nie zmienił się od ubiegłego roku. Zmiany, które wprowadzone zostały do wzoru bilansu jednostkowego również nie spowodowały “rewolucji” w powiązaniu pozycji ze wzoru bilansu jednostkowego jednostki budżetowej i zakładu budżetowego do wzoru skonsolidowanego. Identycznie jak za rok 2011 przepisujesz do skonsolidowanego pozycje z bilansu z wykonania budżetu – ten wzór również się nie zmienił. Pamiętaj o aktualnym zarządzeniu w sprawie bilansu skonsolidowanego. Jeśli zmieniła ci się lista jednostek podlegających konsolidacji, to musi to znaleźć odzwierciedlenie w tym dokumencie. Przynajmniej w aneksie.

Do 30 czerwca zostało już niewiele czasu. Jeśli masz pytania, to napisz je proszę poniżej. Zapraszam.

  • Unikalny wpis

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum