Zbliża się termin sporządzenia sprawozdań finansowych. Dla jednostek podległych jest to 31 marca. Proszę zwróć uwagę, że jednostki postawione w stan likwidacji na mocy nowej ustawy o finansach publicznych będą również zobowiązane do wykonania takiego sprawozdania na dzień zakończenia likwidacji a jednostki nowo utworzone na dzień rozpoczęcia działalności.

Bilans wykonujemy zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku 2009. Dzisiaj kilka słów na temat weryfikacji poprawności sporządzenia bilansu jednostki podległej. Do tego celu potrzebujemy dwóch dokumentów: zestawienia sald na początek i koniec roku 2009 oraz gotowego bilansu na rok 2009. W systemie Bilanse w wersji j księgowy ma dostępny moduł algorytmu, który raz zdefiniowany (i aktualizowany w miarę potrzeb) pozwala na proste uzyskiwanie bilansu na podstawie prawidłowo sporządzonego zestawienia sald.

Przykładowe zestawienie sald:

zestawienie-sald-strazkliknij na tabelce, żeby powiększyć (a później wstecz, by wrócić)

Uzyskany w Bilans J  wydruk bilansu zapisany do pliku.html

Ściągawka z kontami, które należy ująć w poszczególnych pozycjach bilansu. Na ściągawce konta podaję syntetycznie ale myślę o ich odpowiedniej analityce.

Weryfikując bilans u użytkownika wersji Bilanse J możesz poprosić o kopię bezpieczeństwa i po wdrożeniu sprawdzić prawidłowość zdefiniowania algorytmu do przeliczania lub poprosić o dodatkowe wydruki na ten temat.

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

  • bilans
  • przykładowy bilans
  • bilans przykład

Jedna odpowiedź do “Bilans jednostki budżetowej, zakładu budżetowego i gospodarstwa pomocniczego za rok 2009”

  • Dzień Dobry
    Proszę o podpowiedź na jakim koncie mamy ująć przekazane środki finansowe przesłane z rachunku likwidowanego gospodarstwa pomocniczego do jednostki nadrzędnej. Głównie chodzi o sposób księgowania ich w gospodarstwie pomocniczym, ujęcia w jego bilansie, zmianach w funduszu. A w dalszej kolejności ujęcia odpowiedniego w jednostce przejmującej.

    Z góry dziękuję

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum