Na stronie głównej RIO pojawiła się informacja o wdrożeniu systemu SJO BeSTi@.  W jej treści otrzymujemy informację:

Uprzejmie informujemy, że Regionalne Izby Obrachunkowe na prośbę Ministerstwa Finansów rozpoczęły działania związane z przekazaniem nośników CD zawierających wersję instalacyjną w/w oprogramowania wraz z materiałami szkoleniowymi oraz informacyjnymi.

Zgodnie z przyjętymi założeniami wdrożenie oprogramowania SJO BeSTi@ w jednostkach organizacyjnych jest dobrowolne

To nadal nie wyjaśnia tajemniczego zapisu w rozporządzeniach dotyczących sprawozdawczości i obowiązku przekazywania przez jednostki podległe wersji elektronicznej pliku bazy razem z dokumentem,  które są jednoznacznie identyfikowalne.

Regionalne Izby Obrachunkowe będą rozprowadzać płyty z wersją oprogramowania  i materiały szkoleniowe ze stanem na dzień 31.12.2009.

By użyć oprogramowania do wykonania sprawozdań za 2010 rok trzeba będzie je aktualizować. Najpierw dużą BeSTię w j.s.t do wersji 3.x Dopiero z tej wersji będzie możliwe wygenerowanie właściwych kluczy dla oprogramowania w każdej z podległych jednostek. Wgrać te klucze również trzeba będzie po aktualizacji małej BeSTii do wersji 3.x

Ministerstwo wystosowała pismo do wszystkich j.s.t. W każdej ma zostać powołany koordynator wdrożenia, który zorganizuje i przeprowadzi proces instalacji i przeszkolenia użytkowników z jednostek podległych.

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum