Na forum RIO pojawiły się następujące informacje przekazane przez Adama Głębskiego

Uprzejmie informuję, iż w dniu dzisiejszym została udostępniona nowa wersja systemu BeSti@ (3.02.004.02) oraz systemu SJO BeSTI@ (1.02.004.02). Wersje te zawierają w szczególności poprawiony formularz zestawienia zmian w funduszu (F-ZZF) – w którym usunięto pole automatycznie wyliczane dla wiersza “I”. Ponadto zawiera także istotną zmianę dla sprawozdania Rb-PDP – w wierszu A11 wymaga podania także danych dot. par. 051 (zaktualizowano także kreator przenoszący dane z Rb-27s do Rb-PDP)

Dodatkowo z bazy MF w dniu dzisiejszym została wysłana aktualizacja reguł kontrolnych polegająca na uniemożliwieniu wysłania przez JST sprawozdań niespójnych rachunkowo: Rb-Z z Rb-UZ oraz Rb-PDP z RB-27s

W związku z tym wzrosła liczba błędów które uniemożliwią JST wysyłkę sprawozdań do RIO.

Ma to na celu doprowadzenie do sytuacji w której z JST wychodzą sprawozdania spójne rachunkowo i logicznie.

Niestety – udostępniana wersja nie jest wolna od mniejszych czy większych usterek. Należy więc traktować ją wyłącznie jako wersję przejściową.

W tych jednostkach organizacyjnych które otworzyły IV kwartał 2011 r. w poprzedniej wersji systemu SJO Bestia (a więc mają wygenerowany błędny formularz F-ZZF) konieczne będzie zastosowanie następującej procedury:

  1. należy pobrać plik aktualizacyjny dla systemu SJO do wersji 1.02.004.02 ze strony www.rio.gov.pl lub ze strony www.budzetjst.pl
  2. dokonać aktualizacji systemu poprzez pobrany plik
  3. po aktualizacji zaleca się restart systemu
  4. uruchomić system SJO BeSTi@
  5. usunąć sprawozdanie F-ZZF funkcją usuń dostępną na liście sprawozdań
  6. uzupełnić wykaz sprawozdań funkcją „Uzupełnij sprawozdania” dostępną po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na gałęzi „IV kwartał” znajdującej się pod 2011 r.

Po aktualizacji już znika błąd w F-ZZF. Czytelniczka forum tak to opisuje:

Natomiast przeczytałam sobie opis do wersji XX.4.02 (ten zamieszczony w pierwszym wątku) i mimo, że miałam okres przygotowany w starej wersji (SJO Besti@), to po aktualizacji nie kasowałam sprawozdania, a pola zachowują się prawidłowo (wiersz I nie jest polem sumowania).

Jednak Adam Głębski zaleca wykonanie kroków z punktów 5 i 6:

Z różnych względów bezpieczniejsza jest procedura którą opisałem. Bowiem daje dużą dozę pewności, iż nie zostały w bazie jakieś “artefakty” skutkujące problemami z XML’em, podglądem wydruku, weryfikacją itp.

Jeszcze jedno ciekawe pytanie, na które odpowiedź może okazać się tobie pomocna:

Proszę o pomoc. Wprowadziłam dane do sprawozdania Rb-27ZZ i….. nie mogę go zapisać, podejrzeć. Pojawiły się komunikat “Nie można zapisać sprawozdania ponieważ wystąpiły błędy”. W błędach i ostrzeżeniach nic się nie pojawia….. Nic nie mogę zrobić z tym sprawozdaniem…… nawet zamknąć…

Taki efekt daje pominięcie wyboru dysponenta w nagłówku sprawozdania. Podobnie może zareagować na ten brak Rb-50x.

Zwróć uwagę jeszcze, że innym miejscem, z którym trzeba w Bestiach “obchodzić się delikatnie” jest data sprawozdania. To szczególnie bywa dokuczliwe kiedy importujesz dane z pliku xml.
Powodzenia. Lada chwila dostaniesz kreator do Rb-NDS. Zaglądaj tutaj. Zapraszam.

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum