Już jest dostępny patch aktualizacją BeSTii do wersji 3.01.014 i SJO BeSTii (tutaj raczej dostać się będzie można w godzinach nocnych). Wystąpił błąd, którego nie wykryto podczas testów. Po udostępnieniu aktualizacji kilka dni temu trochę jednostek uszkodziło swoją bazę. Producent zdiagnozował przyczyny i  usunął usterki.

Taka sytuacja jest ostrzeżeniem również dla ciebie, by przed pobraniem automatycznej aktualizacji wykonać kopię bazy – backup – w menu Plik-Archiwizacja danych. Pamiętaj, że nazwa folderu, do którego polecasz wykonać archiwum musi być ciągiem liter (bez polskich znaków) bez spacji. W systemach operacyjnych Vista i Windows 7 pamiętaj uruchamiać program jako administrator (prawy przycisk myszki – menu kontekstowe – uruchom jako administrator).

Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu. Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego patch, należy koniecznie zamknąć system BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu “C:Program FilesBestia”. Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, to należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu BeSTi@.

Koordynator wdrożenia w j.s.t. powinien pobrać patcha i udostępnić go swoim jednostkom razem z plikami xml aktualizującymi dane słownikowe do otwarcia półrocza. To zdecydowanie ułatwi organizację pracy w jednostkach i stworzy gwarancję, że sprawozdania z jednostek podległych wpłyną na czas do j.s.t.

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum