W dniu 31.01.2013  została udostępniona nowa wersja systemu BeSti@ (3.02.007.05) oraz systemu SJO BeSTI@ (1.02.007.05).

Pliki do aktualizacji są na stronie RIO i wykonawcy oprogramowania. Pamiętaj przed aktualizacją o wykonaniu kopii bezpieczeństwa.

To pozwala na otwarcie w systemie BeSTi@ nowego okresu sprawozdawczego oraz zapewnienie narzędzi do obsługi wzoru WPF wynikającego z rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej opublikowanego w Dz.U. z 2013 r. poz. 86. Paczkami wysłane zostały: zaktualizowane reguły kontrolne i okres sprawozdawczy za rok 2012.


Na forum RIO pojawiły się następujące informacje przekazane przez Adama Głębskiego:

Wśród najważniejszych zmian są:

1) Możliwość rozpoczęcia pracy z WPF w układzie zgodnym z rozporządzeniem

a. Przy zapisie nowoutworzonej zmiany WPF macie Państwo możliwość wybrania postaci załączników

i. Dotychczasowej (zgodnej z metodologią ze strony MF)

ii. Nowej – zgodnej z rozporządzeniem

b. Po utworzeniu w systemie zmiany WPF w układzie zgodnym z rozporządzeniem kolejne zmiany będą tworzone przez system wyłącznie w układzie rozporządzenia

c. Zmiany WPF o dacie wejścia w życie przed 31-03-2013 mogą być dokonywane nadal w dotychczasowym układzie

d. zmiany WPF o dacie wejścia w życie po 31-03-2013 będą automatycznie otwierane wg wzoru z rozporządzenia

2) Poprawienie druków wchodzących w skład sprawozdania finansowego

a. Dodanie stałych elementów do informacji uzupełniających

Wersja ta zawiera kilka uciążliwych błędów w szczególności występuje z dostępem do podglądu wydruku WPF w układzie sprzed rozporządzenia.

Kliknięcie bezpośrednio na przycisk „podgląd wydruku” w załączniku „wieloletnia prognoza finansowa” wygeneruje komunikat o błędzie.

Aby skorzystać z podglądu WPF należy wybierać z dostępnej listy KONKRETNĄ postać wydruku spośród dwóch dostępnych:

- wg budżetu

- wg przepływów

Niniejsza wersja NIE zawiera jeszcze mechanizmów umożliwiających złożenie w przesyłanych WPF’ach podpisu elektronicznego.

Kolejna aktualizacja spodziewana jest pod koniec lutego. Pełne listy poprawek do obu wersji znajdziesz na stronie wykonawcy oprogramowania.

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum