Zarządzanie zespołem

6kapeluszyPewnie czasem zastanawiasz się co blokuje Twoje marzenia, co powoduje, że widzisz tylko same trudności i przeszkody, co powoduje, że umykają Ci fakty itp.

Przytoczę artykuł Tomka Urbana i jedno z wielu dostępnych w internecie opracowań na ten temat autorstwa Malgorzaty Taraszkiewicz

Kreatywność: Metoda Sześciu Kapeluszy

Autorem artykułu jest Tomek Urban
Metoda sześciu kapeluszy została stworzona przez Edwarda De Bono, twórcę pojęcia “myślenie lateralne”. Idea sześciu kapeluszy pozwala na twórcze podejście do rozwiązywania problemów, wskazuje sześć różnych stron, z jakich można na dany problem postrzegać.

Czytaj dalej... »

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

  • kapelusze de bono
  • kapelusze de mono

Informacja z Ministerstwa Finansów o konieczności przedstawienia planu audytu na rok 2010.

Departament Audytu Sektora Finansów Publicznych (DA) informuje, iż plany audytu na rok 2010 należy sporządzać zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego (Dz. U. Nr 66, poz. 406). Należy zwrócić uwagę na odmienne prezentowanie czasu pracy komórki audytu wewnętrznego dotychczas podawaną w osobodniach.

Czytaj dalej... »

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum