Sprawozdania

Opublikowany został projekt zmian w rozporządzeniu MF w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Zmian jest sporo i będziemy się im bliżej przyglądać. Planowany termin wejścia w życie jest na 1 września 2012.

Zostanie zlikwidowane przekazywanie wersji papierowych i będziesz przekazywać sprawozdania tylko elektronicznie. Musisz więc kupić kwalifikowany podpis dla osób, które podpisują sprawozdania. Oprócz obowiązku przekazywania kwartalnych sprawozdań będziesz przekazywać również sprawozdania miesięczne.

Nie wiem jak w praktyce sprawdzi się się doprecyzowanie terminu składania sprawozdań. Dla mnie to jest do weryfikacji w przypadku elektronicznego przekazywania. Natomiast nie wiem czy zmieni to sytuację otrzymywania przez gminy sprawozdań z US. Ten zapis wyjaśnia MF w następujący sposób:

Z uwagi na powstałe niejasności w sposobie w interpretacji użytego w rozporządzeniu pojęcia „termin przekazania sprawozdania” w projekcie zdefiniowano go jako termin wpływu sprawozdania do odbiorcy. Wskazany termin przekazania sprawozdań jest terminem dostarczenia sprawozdań do jednostek, będących odbiorcami tych sprawozdań, a nie jak wynikało z niektórych interpretacji, terminem złożenia sprawozdań w polskiej placówce pocztowej. Należy mieć na uwadze, że termin przekazania sprawozdań, określony jako termin wpływu tych sprawozdań do ich odbiorców, wynika z obowiązku terminowego sporządzenia sprawozdań łącznych i comiesięcznych sprawozdań z wykonania budżetu państwa.

Czytaj dalej... »

Dużo spraw do załatwienia w domu i w pracy. To miesiąc w roku, który testuje gruntownie naszą organizację pracy. Szczególnie wtedy, gdy osobiście pełnisz funkcje skarbnika i głównego księgowego urzędu. Musisz ogarnąć pracę w pracy i w domu, by przygotować rodzinne święta. Wygospodarować czas na budowanie relacji z bliskimi. W takim czasie bardzo cię wspieram myślą i przekonaniem, że potrafisz z lekkością i łatwością wykonać wszystkie konieczne prace i jeszcze przyjemnie spędzić czas odpoczywając z rodziną.

Przypomnę ci kiedy i co musi być gotowe w kwietniu, by ważne terminy nie umknęły twojej uwadze.

Czytaj dalej... »

Wczoraj pojawiła się aktualizacja BeSTii – dużej i małej.

Nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona jest numerem 3.02.003 a  SJO BeSTia@ ma numer 1.02.003

System możesz zaktualizować za pomocą plików aktualizujacych:

  1. bestiapatch_3.02.003.05 dla BeSTii lub
  2. sjobestiapatch_1.02.003.05 dla SJO BeSTii ,

do których linki znajdują się w Menu ‘Pobieranie’ albo przez pobranie pliku ze strony RIO (w bocznym panelu po lewej stronie okna) lub serwisu BeSTii. Patch jest kompatybilny ze wszystkimi poprzednimi wersjami systemu – to oznacza, że dowolną wersję systemu możesz zaktualizować do tej najnowszej.

Przed uruchomieniem pliku z aktualizacją koniecznie zamknij aktualizowany system BeSTi@. Teraz uruchom plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu “C:\Program Files\Bestia” (a dla  małej BeSTii aktualizacja domyślnie szuka programu w katalogu “C:\Program Files\SJOBestia”). Jeśli system masz zainstalowany w innym folderze, to podaj odpowiednią ścieżkę do tego miejsca.

Czytaj dalej... »

Już od pewnego czasu trwają dyskusje na temat tego sprawozdania i przedstawiane są różne interpretacje jak je należy sporządzić. Na Forum RIO Adam Głębski udziela informacji na ten temat, którą przytoczę dla twojej wygody w całości:

Uprzejmie informujemy, iż do końca czerwca zostanie udostępniona nowa wersja systemu BeSTi@, w której zostaną wprowadzone ostateczne poprawki umożliwiające obsługę sprawozdań Rb-34s.
Sprawozdania te – zgodnie z wytycznymi Zamawiającego (MF) przekazane Wykonawcy systemu – będą obsługiwane zgodnie z następującymi zasadami:
  1. Jednostka oświatowa JST zobowiązana do sporządzania sprawozdań Rb-34S pólrocznych/rocznych z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych powinna sporządzać tylko jedno sprawozdanie dla rachunku o którym mowa wyżej.
  2. Jednostka samorządu terytorialnego powinna sporządzać jedno zbiorcze sprawozdanie Rb-34S.
Oznacza to m.in. iż wszystkie rozdziały powinny być na jednym formularzu.

Czytaj dalej... »

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum