Likwidacja jednostek

Jeszcze wracam do odpowiedzi na pytania zadane w sprawie likwidowanej szkoły. Monika pyta: cały majątek szkoły ma przejść na gminę. Protokół zdawczy robię na 31 sierpnia i wyksięgowuję wszystkie składniki majątkowe(tylko jak 011,013 będę miała na zero to,  jak stworzyć sprawozdania to jest bilans, rzis…itd ( czy pod inną datą) Iwona pyta: W jaki sposób (technicznie) odbywa się przejęcie należności i zobowiązań likwidowanej szkoły przez urząd gminy i co w przypadku gdy we wrześniu wpłynie rozliczeniowa faktura za energię elektryczną czy rozmowy telefoniczne? Czy należy ją zaksięgować w urzędzie? Czytaj dalej... »

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

  • jednostka budżetowa w likwidacji plan finansowy
  • likwidacja jednostki budżetowej
  • zestawienie zmoian w funduszu jednostki xml

Kolejne pytanie Moniki związane z likwidacją szkoły:

Jakie muszę zrobić sprawozdanie rb28s i rb27s miesięczne za miesiąc sierpień czy roczne od stycznia do sierpnia?

Ponieważ nie ma odrębnych przepisów dla sporządzania sprawozdań budżetowych likwidowanych jednostek, więc według mnie, powinnaś wykonać je na podstawie przepisów dla jednostek kontynuujących działalność.

Sprawozdania Rb-27S i Rb-28S wykonujesz zawsze narastająco od początku roku. Czyli sporządzasz do dnia 10-go września miesięczne – identycznie jak zawsze za sierpień. Przy czym powinien przed 31 sierpnia być zmniejszony plan finansowy w taki sposób, by kwoty przewidywane w pierwotnym planie do wykonania w miesiącach wrzesień – grudzień zostały z niego zdjęte. Natomiast w październiku oddajesz kwartalne z identycznym planem i wykonaniem uzupełniając pozostałe kolumny. Te sprawozdania już w niezmienionej formie będą sprawozdaniami do końca roku i będą agregowane w sprawozdaniu zbiorczym jst. (miesięczne też, jeśli będzie wprowadzony obowiązek przekazywania do RIO również sprawozdań miesięcznych)

Czytaj dalej... »

krokusy2-150Chodzę po osiedlowych alejkach i podziwiam krokusy. Na zieloną trawę jeszcze  poczekam. Dzieląc się z tobą tym małym, radosnym akcentem wiosny opowiem ci historię likwidacji gospodarstwa pomocniczego, w którym pracowała Ewa.

Likwidacja gospodarstw pomocniczych wiąże się z szeregiem czynności, które wykonujesz po dniu zakończenia działalności. Są różnice w postępowaniu, kiedy ten ostatni dzień jest dniem w ciągu roku, a kiedy jest to ostatni dzień roku. Jak pewnie wiesz ustawodawca nie przedstawił żadnych przepisów szczegółowych informujących jak powinien ten proces odbywać się w przypadku likwidacji gospodarstw w sektorze samorządowym. Pojawiło się rozporządzenie, które dokładnie informowało o takiej procedurze w sytuacji, kiedy likwidowano państwowe gospodarstwo pomocnicze i powoływano instytucję gospodarki budżetowej.

Czytaj dalej... »

zima10Otrzymuję sporo pytań w sprawie likwidowanych rachunków dochodów własnych i powoływaniu rachunków dochodów w jednostkach oświatowych.

Z pewnością na wiele pytań w tej sprawie znajdziesz odpowiedź na stronach biuletynu wydawanego przez RIO w Bydgoszczy. Temu tematowi poświęcono w numerze 2(68)/2010 strony 59-70

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

  • paragraf 2400 w jednostce budżetowej
  • paragraf 2400 w jst
  • paragraf 2400 nazwa
  • paragraf 2400 klasyfikacja budżetowa
Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum