Pomoc

MF przemawia językiem urzędowym, który ma najwyższy wskaźnik mglistości – rozumieją go osoby przynajmniej z wyższym wykształceniem. Do pracy w urzędzie przychodzą również ludzie bardzo młodzi, bez praktyki. Często słyszę, że nie masz siły i czasu tłumaczyć o co w tej pracy chodzi. Dzisiaj poddaję ci pomysł, na który natknęłam się na YouTube. Oczywiście tę edukację musisz zaproponować młodym pracownikom po godzinach pracy.

Na marginesie powiem ci, że nawet twoje kilkuletnie dziecko zrozumie o co chodzi w budżecie i nie będzie ci przeszkadzać podczas pracy nad planem na 2013. Tylko jak się podzielicie komputerem?

Zobacz w jaki sposób można wytłumaczyć dziecku co to jest budżet państwa?

Czytaj dalej... »

Jeszcze wracam do odpowiedzi na pytania zadane w sprawie likwidowanej szkoły. Monika pyta: cały majątek szkoły ma przejść na gminę. Protokół zdawczy robię na 31 sierpnia i wyksięgowuję wszystkie składniki majątkowe(tylko jak 011,013 będę miała na zero to,  jak stworzyć sprawozdania to jest bilans, rzis…itd ( czy pod inną datą) Iwona pyta: W jaki sposób (technicznie) odbywa się przejęcie należności i zobowiązań likwidowanej szkoły przez urząd gminy i co w przypadku gdy we wrześniu wpłynie rozliczeniowa faktura za energię elektryczną czy rozmowy telefoniczne? Czy należy ją zaksięgować w urzędzie? Czytaj dalej... »

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

  • jednostka budżetowa w likwidacji plan finansowy
  • likwidacja jednostki budżetowej
  • zestawienie zmoian w funduszu jednostki xml

Kolejne pytanie: co z urzędem skarbowym? To znaczy kiedy wydać pracownikom PIT-11, kiedy zrobić do urzędu skarbowego sprawozdanie roczne?

Nie jestem specjalistą od spraw pracowniczych. Odpowiem wiec na to pytanie dość lakonicznie. Jeśli czytasz ten tekst a znasz się na tym zagadnieniu, to proszę uzupełnij moją wypowiedź. Dziękuję w imieniu Moniki.

Już na dwa miesiące przed dniem likwidacji powinny rozpocząć się czynności związane z załatwieniem spraw pracowniczych. Przede wszystkim powinni być oni  powiadomieni o wygaśnięciu stosunku pracy albo o propozycji pracy na innym stanowisku.

Czytaj dalej... »

Kolejne pytanie Moniki związane z likwidacją szkoły:

Jakie muszę zrobić sprawozdanie rb28s i rb27s miesięczne za miesiąc sierpień czy roczne od stycznia do sierpnia?

Ponieważ nie ma odrębnych przepisów dla sporządzania sprawozdań budżetowych likwidowanych jednostek, więc według mnie, powinnaś wykonać je na podstawie przepisów dla jednostek kontynuujących działalność.

Sprawozdania Rb-27S i Rb-28S wykonujesz zawsze narastająco od początku roku. Czyli sporządzasz do dnia 10-go września miesięczne – identycznie jak zawsze za sierpień. Przy czym powinien przed 31 sierpnia być zmniejszony plan finansowy w taki sposób, by kwoty przewidywane w pierwotnym planie do wykonania w miesiącach wrzesień – grudzień zostały z niego zdjęte. Natomiast w październiku oddajesz kwartalne z identycznym planem i wykonaniem uzupełniając pozostałe kolumny. Te sprawozdania już w niezmienionej formie będą sprawozdaniami do końca roku i będą agregowane w sprawozdaniu zbiorczym jst. (miesięczne też, jeśli będzie wprowadzony obowiązek przekazywania do RIO również sprawozdań miesięcznych)

Czytaj dalej... »

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum