1. Skarbnicy gmin

Zakres zadań wykonywanych w gminach wiejskich, wiejsko-miejskich czy miejskich jest podobny do siebie. Różna jest wielkość środków dostępnych w budżecie na ich realizację.

Wyobrażam sobie, że porównywalne mogą być twoje doświadczenia do doświadczeń innych skarbników gminy. Jeśli się mylę, to proszę powiedz mi o tym.

Napisz proszę kilka słów o sobie. Dziękuję.
W menu Pomoc strony Za kulisami, będę ci przekazywać informacje, jak  w pełni korzystać z możliwości tej strony. Zaglądaj tam proszę i pytaj o sprawy, które chcesz bym ci wyjaśniła.

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum