Wsparcie on-line

katka-pazdziernik-0510wtW tym tygodniu rozpoczynam serię konsultacji ze wsparciem przy tworzeniu projektów Budżetu i WPF dla użytkowników systemu Budżet firmy Delfin s.c.

Planuję trzy grupy, które będą się spotykać w kolejne czwartki, piątki lub soboty. Jeśli korzystasz z tego systemu i nie dotarła na twoją skrzynkę informacja z instrukcją jak się zapisać na te konsultacje, to proszę skontaktuj się ze mną. Prawdopodobnie mam w bazie twój adres e-mail, którego nie używasz.

Czytaj dalej... »

kartka-a-czerwonym-wrzesień2310Deficyt może być być finansowany nadwyżką z lat ubiegłych (art.217, ust.2 pkt.5), to znaczy nadwyżką skumulowaną. Nie chodzi tutaj o nadwyżkę z roku ubiegłego. Szacując tę możliwość finansowania musisz brać pod uwagę wielkości skumulowanej nadwyżki/niedoboru (deficytu) budżetu, który wykazujesz w bilansie z wykonania budżetu jako saldo konta 960 (Wn -niedobór, Ma- nadwyżka).

W zależności od wielkości tych kwot mogą zaistnieć różne sytuacje, które postarajmy się rozważyć. Możliwe są następujące scenariusze:

Czytaj dalej... »

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

  • jak wyliczyć wolne środki w budżecie gminy
  • skumulowana nadwyżka budżetowa w której pozycji bilancu
  • wolne środki w budżecie gminy

Ostatnio prowadzę konsultacje on-line, podczas których pomagam osobom odpowiedzialnym za wdrożenie systemu SJO BeSTi@ w swoich jednostkach podległych. Nasza współpraca polega na przygotowaniu edukacyjnych wideo-materiałów dla księgowych, które stawiają swoje pierwsze kroki w pracy z tym systemem.

Jakie są opinie osób, które korzystają z tego rozwiązania?

Taka forma – wg mnie – jest rewelacyjna. Prowadząca szkolenie wszystko przystępnie wyjaśnia, do tego wszystkie operacje można śledzić na bieżąco na ekranie komputera. Taka forma szkolenia jest duuuuuużo lepsza niż czytanie przydługiej instrukcji ;)
Można by nagrać oddzielne filmiki obrazujące poszczególne działania na Bestii, np. “Instalacja”, “Otwieranie okresu sprawozdawczego”, “Eksport sprawozdania do pliku” itp. – wtedy każda księgowa sięgałaby do tego zagadnienia jakie akurat ją interesuje.
Można by również w filmie pokazać różne myki i ułatwienia skracające czas przygotowywania dokumentów jakie program na pewno ma.

Jak wygląda fragment takiego materiału?

Czytaj dalej... »

W dniu 31 stycznia upływa termin składania sprawozdań rocznych za 2009 rok i kwartalnych za 4 kwartał 2009 roku przez  jednostki budżetowe i pozabudżetowe do swoich jst.

Jednostki samorządu terytorialnego składają zbiorcze sprawozdania w formie dokumentu oraz elektronicznie za pomocą BeSTii do właściwego terytorialnie RIO:

Do dnia 10 lutego 2010 r.

  1. Rb-27ZZ – kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami – zarządy jst składają w formie dokumentu dysponentowi przekazującemu dotację oraz do wiadomości RIO

Czytaj dalej... »

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum