Systemy MF

Pracujesz nad projektem na 2013 i masz do wykonania aktualizacje BeSTii.

Informacje do pobrania jak zwykle na stronie głównej RIO i  portalu tych systemów.

Sporo poprawek jest w obu wersjach. Nowa wersja systemu SJO BeSTi@ oznaczona jest numerem 1.02.006.02 System możesz zaktualizować za pomocą wersji instalacyjnej, do której link znajduje się w Menu ‘Pobieranie’. Patch jest kompatybilny ze wszystkimi poprzednimi wersjami systemu.
Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego koniecznie zamknij system SJO BeSTi@. Następnie uruchom plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu “C:\Program Files\SJOBestia”. Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, to podaj odpowiednią ścieżkę do systemu SJO BeSTi@. Zmiany dotyczą modułów uchwał, sprawozdawczego (budżetowe sprawozdania i bilanse), reguł kontrolnych i innych nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu.

Czytaj dalej... »

Wczoraj pojawiła się informacja o paczce ze zmianami w WPF w BeSTii. Już zaczynają się prace w większych gminach nad planami finansowymi w jednostkach i projektem budżetu na rok 2013. Na stronie MF znajdziesz dokumenty z wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego i obwieszczenie w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków lokalnych i opłat na 2013

Poniższa informacja o zmianach w wydrukach WPF w BeSTii jest na stronie RIO. Tutaj tylko cytuję jej tekst dla twojej wygody:

Czytaj dalej... »

Na forum RIO pojawiły się następujące informacje przekazane przez Adama Głębskiego

Uprzejmie informuję, iż w dniu dzisiejszym została udostępniona nowa wersja systemu BeSti@ (3.02.004.02) oraz systemu SJO BeSTI@ (1.02.004.02). Wersje te zawierają w szczególności poprawiony formularz zestawienia zmian w funduszu (F-ZZF) – w którym usunięto pole automatycznie wyliczane dla wiersza “I”. Ponadto zawiera także istotną zmianę dla sprawozdania Rb-PDP – w wierszu A11 wymaga podania także danych dot. par. 051 (zaktualizowano także kreator przenoszący dane z Rb-27s do Rb-PDP)

Dodatkowo z bazy MF w dniu dzisiejszym została wysłana aktualizacja reguł kontrolnych polegająca na uniemożliwieniu wysłania przez JST sprawozdań niespójnych rachunkowo: Rb-Z z Rb-UZ oraz Rb-PDP z RB-27s

W związku z tym wzrosła liczba błędów które uniemożliwią JST wysyłkę sprawozdań do RIO.

Ma to na celu doprowadzenie do sytuacji w której z JST wychodzą sprawozdania spójne rachunkowo i logicznie.

Czytaj dalej... »

Wczoraj pojawiła się aktualizacja BeSTii – dużej i małej.

Nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona jest numerem 3.02.003 a  SJO BeSTia@ ma numer 1.02.003

System możesz zaktualizować za pomocą plików aktualizujacych:

  1. bestiapatch_3.02.003.05 dla BeSTii lub
  2. sjobestiapatch_1.02.003.05 dla SJO BeSTii ,

do których linki znajdują się w Menu ‘Pobieranie’ albo przez pobranie pliku ze strony RIO (w bocznym panelu po lewej stronie okna) lub serwisu BeSTii. Patch jest kompatybilny ze wszystkimi poprzednimi wersjami systemu – to oznacza, że dowolną wersję systemu możesz zaktualizować do tej najnowszej.

Przed uruchomieniem pliku z aktualizacją koniecznie zamknij aktualizowany system BeSTi@. Teraz uruchom plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu “C:\Program Files\Bestia” (a dla  małej BeSTii aktualizacja domyślnie szuka programu w katalogu “C:\Program Files\SJOBestia”). Jeśli system masz zainstalowany w innym folderze, to podaj odpowiednią ścieżkę do tego miejsca.

Czytaj dalej... »

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum