Sprawozdawczość finansowa

By mieć pewność, że sprawozdanie finansowe sporządziłaś poprawnie potrzebujesz szybko sprawdzić pewne określone zależności między kwotami wpisanymi w poszczególnych formularzach. By szybko i sprawnie wykonać sprawozdania łączne dla jednostek budżetowych, zakładów i gospodarstw potrzebujesz je zweryfikować w chwili przyjmowania. Kiedy robisz to ręcznie bez wsparcia ze strony systemu informatycznego, to potrzebujesz algorytmu do takiej weryfikacji.

W zeszłym roku przygotowałam dla ciebie listę podstawowych kroków, które możesz wykonać biorąc do ręki bilans jednostki (B-Jed), zestawienie zmian w funduszu (F-Zzf) i rachunek zysków i strat (F-Rzs). Oznaczenia w nawiasach są oznaczeniami tych dokumentów w systemie BeSTi@. Dzisiaj podaję ci jej uaktualnienie uwzględniając zmiany, które wprowadzono do tych formularzy w roku 2011.

Przyjmijmy typowe oznaczenia: BO  - Stan na początek roku (lub Stan na koniec roku poprzedniego) oraz BZ – Stan na  koniec roku (lub Stan na koniec roku bieżącego) a dla typów jednostek użyjmy skrótów: JB – jednostka budżetowa, SZB – samorządowy zakład budżetowy.

Czytaj dalej... »

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

 • przekwalifikowanie pokrycia amortyzacji w rzis za 2011
 • bilans polaczen jak sprawdzic
 • jak sie sprawdza bilans
 • jak sprawdzic rb z obrotem sald

element sprawozdania finansowego -rachunek zysków i stratJuż wiesz jakie wprowadzono zmiany w formularzu tej części sprawozdania finansowego. Ogromne znaczenie ma przy sporządzaniu tego elementu twoja polityka rachunkowości. Jeśli masz ją opracowaną z dokładnie dopasowaną analityką do pozycji w formularzu, to z pewnością wypełnisz go z łatwością.

Kiedy czytam różne opracowania, to widzę, jak wiele stanowisk jest w tej sprawie. Wygląda, że potrzebujesz ustalić sobie własne, opisać je w polityce i  jego się trzymać lub w miarę potrzeb aktualizować.

Rozmawiałam ze skarbnikami z kilku jednostek i osobami w RIO Lublin, kiedy przygotowywałam instrukcję umieszczoną poniżej. Pewnie nie ma  ”jedynej słusznej” opcji. Dlatego traktuj moje opracowanie jako przykład podejścia do zagadnienia.

Doświadczenia, jakie zebrałam w trakcie przygotowywania tego wpisu, podpowiadają, by trochę więcej podyskutować na łamach tej strony na temat polityki rachunkowości i jej aktualizowania w miarę zmieniających się przepisów.

Czytaj dalej... »

Już wiesz  jakie zmiany wprowadzono w formularzu F-Zzf. Sprawdźmy, co z tego wynika i jak sporządzić ten element sprawozdania finansowego?

Pierwsze pytanie, które zadasz brzmi: Gdzie wpisać kwoty z końca roku 2010 z pozycji, które zostały usunięte?

Rozważmy możliwości. Z pewnością, mimo, że pokrycie amortyzacji związane jest ze środkami trwałymi, to nie możesz wpisać tej kwoty do pozycji Aktualizacja środków trwałych. Dlaczego? W tej pozycji wykazujesz kwoty wynikające z urzędowej aktualizacji wyceny środków trwałych, którą zarządza Minister Finansów (ostatnia miała miejsce w 1995 roku i “zlikwidowała miliony z naszych portfeli”). Więc to nie dotyczy ani 2010, ani 2011 roku. W obu przypadkach nic nie wpiszesz w te pozycje w częściach zwiększeń i zmniejszeń funduszu jednostki.

Czytaj dalej... »

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

 • tagi:besti@ rachunek zysków i strat rozporządzenie mf sjo besti@ sprawozdania finansowe

element sprawozdania finansowego -rachunek zysków i stratPrzyszedł czas, by przeanalizować kolejny element sprawozdania finansowego. W ubiegłym roku pisałam dość szczegółowo o księgowaniu kosztów na przykładzie paragrafu 302. Jeśli prawidłowo księgowałaś koszty i przychody, to prawdopodobnie bez wysiłku przygotujesz ten element sprawozdania.

Zwróć proszę uwagę, że jednostki budżetowe i samorządowe zakłady wykonują rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.

Ustawa o rachunkowości  (Dz.U. z 2009 nr 152 poz. 1223) daje do wyboru kierownikowi jednostki jeszcze wariant kalkulacyjny (art 47.4.1).

Rozporządzenie MF w sprawie szczególnych zasad rachunkowości nakazuje jednostkom finansów publicznych wybór wariantu zapisem w § 17.

Czytaj dalej... »

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

 • rachunek zysków i strat w jednostce budżetowej na 2011
 • rachunek zysków i strat 2011
 • pokrycie amortyzacji
 • pokrycie amortyzacji w rachunku zysków i strat
 • rachunek zysków i strat za 2011 pokrycie amortyzacji
 • pokrycie amortyzacji 2012
 • rachunek zysków i strat 2012
 • zmiany w planie kont jednostek budżetowych 2012
 • rachunek zysków i strat w jednostce budżetowej
 • rachunek zysków i strat za 2011 rok w jednostce budżetowej
Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum