Sprawozdawczość budżetowa

Jak już od pewnego czasu się utarło mam dla Ciebie prezent w postaci programiku, który policzy ci na podstawie Rb-27S  i Rb-28S odpowiednio dochody i wydatki bieżące i majątkowe i zapisze w postaci pliku xml, który wczytasz do sprawozdania Rb-NDS.   Programik wykorzystasz w chwili, kiedy będziesz już mieć gotowe roczne Rb-27S  i Rb-28S.

Sprawozdania nadal  wykonujesz na mocy rozporządzeń Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dziennik Ustaw z 8.02.2010 r. Nr 20 poz. 103) oraz  rozporządzaniu w sprawie sprawozdań w zakresie operacji finansowych (Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 43 poz. 247).

Jednostki budżetowe składają sprawozdania w formie papierowej i pliku elektronicznego do swoich jst. Miesięczne sprawozdania Rb-27S i Rb-28s za styczeń do 11-go lutego. Jeszcze nie ma uregulowań w sprawie planowanego przekazywania zbiorczych sprawozdań miesięcznych. Ale pod koniec lutego czeka nas kolejna aktualizacja BeSTii więc nic nie wiadomo.

Czytaj dalej... »

Przypomnę ci kilka terminów, które musisz dotrzymać więc warto zaznaczyć je w twoim kalendarzu. Jeśli możesz delegować nadzór nad nimi, to pewnie to zrobisz. Pamiętaj jednak, by w porę skontrolować przebieg pracy. Niedotrzymanie tych terminów podlega dyscyplinie finansów publicznych – to z pewnością pamiętasz.

Nadal obowiązują przepisy z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dziennik Ustaw z 8.02.2010 r. Nr 20 poz. 103).

Lada moment pewnie pojawi się nowelizacja, która będzie dotyczyła sprawozdań za styczeń 2013. O zmianach w ustawie o finansach publicznych porozmawiamy również niebawem.

Czytaj dalej... »

Wakacje się kończą a my z niepokojem wyglądamy zapowiadanych przez MF zmian w prawie. Dyskusje na ich temat umilkły i nie wiadomo co jest tego przyczyną. Czy sezon urlopowy czy trudne do wynegocjowania uzgodnienia?

Mam nadzieję, że praktyka prawa działającego wstecz jest już historią i we wrześniu nie spotkają nas nagłe zmiany.

Słyszę głosy, że takie zmiany powinny być wprowadzone na początek nowego roku a nie w trakcie. Być może też są brane pod uwagę.

Jak ty możesz się przygotować na nadchodzące zmiany?

Czytaj dalej... »

Pojawiło się pytanie, na które odpowiedź jest w zasadzie prosta, jeśli się wie, gdzie ją znaleźć. Ponieważ sprawa jest ważna i każdy powinien na nie znac odpowiedź postanowiłam poświecić chwilę tej sprawie. Pytanie jest następujące:

Czy do Bestii można wczytać sprawozdania miesięczne z jednostek, a potem zrobić zbiorówkę przez agregację? Jak tak to w jaki sposób utworzyć miesięczne okresy sprawozdawcze, skoro oficjalnie mamy tylko kwartały i sprawozdanie miesięczne za XII?

Pierwsza sprawa: sprawozdanie za miesiąc grudzień jest w systemie na wyjątkowych prawach i nie jest traktowane identycznie jak sprawozdania za miesiące, które nie kończą kwartałów tj. styczeń, luty, kwiecień, maj, lipiec, sierpień, październik, listopad. Grudzień, podobnie jak okresy sprawozdawcze otwiera MF. Nawet w oznaczeniu okresów sprawozdawczych grudzień nazywany jest kwartałem i ma numer 5.

Druga sprawa: Jeśli w BeSTii masz wpisane wszystkie jednostki budżetowe a one przekazują ci swoje miesięczne sprawozdania elektronicznie w postaci pliku xml o formacie zgodnym z BeSTią (to mogą być pliki z BeSTii SJO, z systemów finansowo-księgowych, innych systemów sprawozdawczych, które zapisują sprawozdania w tym formacie), to możesz je wczytać używając polecenia z menu plik – Import z pliku xml, kiedy masz otwarty nagłówek wybranego sprawozdania. Pamiętaj, że ponowne wczytanie sprawozdania nadpisuje poprzednie.

Czytaj dalej... »

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

  • sjo bestia sprawozdanie listopad MF
Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum