Zespół ds. SFP

Pierwsze w tym roku posiedzenie  Zespołu ds. Systemu Finansów Publicznych odbyło się 14 stycznia. Jednym z punktów podczas obrad była dyskusja dotycząca rozporządzenia o zmianie klasyfikacji budżetowej, o którym piszę poniżej. Więcej znajdziesz klikając w wyróżniony tekst: Klasyfikacja budżetowa od 1 stycznia 2010

Strona Samorządowa słusznie zauważyła, że grupy paragrafów w projekcie zakładają pełną spójność jedynie z zapisami ustawy o finansach publicznych dotyczącymi budżetu państwa. Nie można tego powiedzieć o spójności z zapisami w zakresie budżetów jst. Od razu widoczny jest brak definicji i  grup paragrafów: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań”. Grupa “świadczenia dla osób fizycznych” została zdefiniowana. Czytaj dalej... »

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum