MF

Czy nadal masz wątpliwości jak sporządzać Rb-N, Rb-Z i Rb-ZN zgodnie z rozporządzeniem MF w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. z dnia 04.03.2010, Nr.43, poz. 247)? Jeśli tak, to zobacz pismo z Ministerstwa Finansów z dnia 15 lutego 2011 r. znak DP14/657/19/MKT/2011/629 w sprawie zakresu danych oraz sposobu wypełniania wzorów sprawozdań Rb-N i Rb-Z oraz Rb-ZN za IV kwartał 2010 r. podpisane przez Podsekretarza Stanu Dominika Radziwiłła.

Znajdziesz je na stronie:

Czytaj dalej... »

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

  • rb n objaśnienia
  • rb z instrukcja

Na stronie MF jest informacja o udziałach jednostek samorządu terytorialnego od osób fizycznych za 2010 rok.

zima14 Wraca zima. Ty już gorączkowo pracujesz nad rocznymi sprawozdaniami a mnie trzyma gorączka. Dlatego dzisiaj w telegraficznym skrócie dwie ważne dla ciebie wiadomości.

Dochody przekazane w marcu 2011 r. (za luty) zostaną pomniejszone o nadpłatę za rok 2010. Ministerstwo prosi o niedokonywanie wpłat na centralny rachunek bieżący budżetu państwa tytułem rozliczenia nadpłaty.

Wersję papierową rocznego sprawozdania Rb-27 otrzymasz pocztą.

Również na stronie MF pojawiła się informacja o podpisaniu umowy MF z firmą Sputnik na dwumiesięczny serwis systemu BeSTi@ iSJO BeSTi@.

Czytaj dalej... »

kartka-listopad-4czwMinisterstwo Finansów zachęca samorządy do sporządzania wieloletniej prognozy finansowej w formie elektronicznej – pod takim tytułem pojawiła się publikacja na stronie Aktualności w dziale Finanse samorządów na BIP Ministerstwa Finansów.

W informacji tej Ministerstwo Finansów zwraca się z prośbą do j.s.t. o korzystanie z udostępnionego w BeSTii modułu do WPF i przekazanie danych zawartych w wieloletniej prognozie finansowej za pośrednictwem regionalnych RIO do MF.

Jakie są argumenty MF?

Czytaj dalej... »

kartka-listopad-3srNa stronach Ministerstwa Finansów znajdziesz opracowanie założeń makroekonomicznych przygotowane zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych, które rząd przygotowując Ustawę Budżetową na 2011 r. ma obowiązek przyjąć  na lata 2011 do 2014.

Prezentowana prognoza makroekonomiczna jest zgodna z przyjętą w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa, dla której z kolei bazą był scenariusz wzrostu
gospodarczego przedstawiony w Założeniach Projektu Budżetu Państwa na rok 2011.

Dla potrzeb WPF w j.s.t. opracowano również wytyczne dla przyjęcia tych wskaźników do roku 2040.

Czytaj dalej... »

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

  • założenia makroekonomiczne dla potrzeb opracowania wpf jst
Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum