MF

Po przeglądzie aktualności publikowanych na stronach RIO, którego ostatnio dokonałam dla ciebie wybrałam kilka ważnych moim zdaniem.

Sporo się dyskutuje nad sprawami związanymi z tzw. “ustawą śmieciową”. Ciekawe będą ostateczne rozstrzygnięcia. A teraz info z RIO Lublin:

W związku z pojawiającymi się pytaniami z JST nt. klasyfikacji dochodów i wydatków wynikających z tzw. „uchwał śmieciowych”, RIO w Lublinie proponuje – do momentu pojawienia się stanowiska MF w tej sprawie – ujmowanie ich w dz. 900, rozdz. 90002. Pozwoli to na uzyskanie porównywalnych i miarodajnych danych oraz ujednolicenie klasyfikacji w skali wszystkich JST województwa.

RIO Warszawa i kilka innych izb przekazuje pismo Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 grudnia 2012 r. (znak: DAP-WN-0748-8/2012/AKo) wyjaśniające podstawy prawne określające właściwy organ nadzoru, który dokonuje oceny legalności uchwał rad gmin podejmowanych w trybie przepisów ustawy z dnia 1 lipca 2011(Dz. U. Nr 152, poz.897, z późn. zm.).

Czytaj dalej... »

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

  • protok zdawczo odbiorczy

Wczoraj pojawiła się informacja o paczce ze zmianami w WPF w BeSTii. Już zaczynają się prace w większych gminach nad planami finansowymi w jednostkach i projektem budżetu na rok 2013. Na stronie MF znajdziesz dokumenty z wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego i obwieszczenie w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków lokalnych i opłat na 2013

Poniższa informacja o zmianach w wydrukach WPF w BeSTii jest na stronie RIO. Tutaj tylko cytuję jej tekst dla twojej wygody:

Czytaj dalej... »

Wczoraj pisałam o aktualizacji systemów operacyjnych na moich komputerach. Dzisiaj przekazuję ci ważną informację, która może dotyczyć ciebie. Jeśli masz komputer ze starszą wersją systemu operacyjnego tj. Windows 98, Windows Milenium lub 2000 i korzystasz na nim z BeSTii lub SJO BeSTii, to masz czas tylko do 5 października na przeinstalowanie systemu na nowszy.

Wykonanie kwartalnego sprawozdania będzie możliwe wyłącznie na komputerach z systemem Windows XP, Windows 7 – 32 i 64 bity (chyba Windows Vista jeszcze się w tych systemach mieści) i z zainstalową biblioteką .NET Framework 3.5

Czytaj dalej... »

Ministerstwo finansów podpisało 1 kwietnia umowę na 36 miesięcy z konsorcjum firm Sygnity SA i Sputnik Software Sp. z o.o. na utrzymanie dwóch informatycznych systemów eksploatowanych w MF, RIO i jst wraz z ich jednostkami organizacyjnymi: BeSTi@ oraz SJO BeSTi@. To kolejny kontrakt z tymi firmami. Szczegółowe informacje o zakresie świadczonych usług w ramach tej umowy znajdziesz na stronie MF.

Paczką aktualizacyjną 26 kwietnia przesłano raport do modułu Uchwały z wydatków. By uprzedzić pytanie: czy to jest obowiązkowy wzór? od razu powiem ci, że Bestia nadal nie jest systemem obowiązującym i na dodatek stanowisko w tej sprawie w różnych izbach jest inne. Z ciekawości możesz zajrzeć na aktualności ze strony RIO w Opolu i zobaczyć jak zaprojektowano tę nową propozycję.

Czytaj dalej... »

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum