Klasyfikacja budżetowa

W nowym rozporządzeniu w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, które opublikowano 12 marca, nie podany pozostaje podział wydatków jednostek budżetowych.  Artykuł 236 uofp w punkcie 3 mówi:

Czytaj dalej... »

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

  • grupy paragrafów wydatków
  • klasyfikacja budzetowa 4380
  • paragraf klasyfikacji budżetowe 614
  • sprawozdanie rb-27s paragraf 0870

Pierwsze w tym roku posiedzenie  Zespołu ds. Systemu Finansów Publicznych odbyło się 14 stycznia. Jednym z punktów podczas obrad była dyskusja dotycząca rozporządzenia o zmianie klasyfikacji budżetowej, o którym piszę poniżej. Więcej znajdziesz klikając w wyróżniony tekst: Klasyfikacja budżetowa od 1 stycznia 2010

Strona Samorządowa słusznie zauważyła, że grupy paragrafów w projekcie zakładają pełną spójność jedynie z zapisami ustawy o finansach publicznych dotyczącymi budżetu państwa. Nie można tego powiedzieć o spójności z zapisami w zakresie budżetów jst. Od razu widoczny jest brak definicji i  grup paragrafów: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań”. Grupa “świadczenia dla osób fizycznych” została zdefiniowana. Czytaj dalej... »

Na stronach Ministerstwa Finansów znajduje się projekt nowej klasyfikacji budżetowej. Projekt uwzględnia zmiany wprowadzone nową ustawą o finansach publicznych. Przepisy wejdą w życie z dniem ogłoszenia z mocą od 1 stycznia 2010 roku. Wprowadzone zmiany uwzględniają przede wszystkim:

Czytaj dalej... »

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

  • paragraf 0610 klasyfikacji dochodów
  • paragraf 2820 klasyfikacji budżetowej
Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum