Dług

kartka-listopad-16wtJuż teraz wiesz jakie konsekwencje dla budżetu twojej jednostki mają art.243 i art.72 u.f.p.  Ostatnio przeglądam sporo informacji na temat długu publicznego w naszym kraju. I przyznam szczerze, że zaczynam odczuwać niepokój jako przeciętny obywatel.

Kiedy czytam, że przepisy u.f.p. będą “karać” jednostki aktywne w zakresie inwestowania, to zastanawiam się o co w tym chodzi?

Czy dążymy do “kreatywnej sprawozdawczości”, “kreatywnej oceny” obecnej sytuacji w finansach publicznych? Co może sobie pomyśleć mieszkaniec gminy, która nie będzie mogła wykonać żadnej inwestycji?

Czytaj dalej... »

katka-pazdziernik-2610wtor
W prasie pojawiła się niepokojąca informacja o przekroczeniu progu 55% dla deficytu sektora finansów publicznych.
W odpowiedzi na stronie MF opublikowało komunikat w sprawie deficytu wyjaśniający różnicę w obliczeniach według metodologii krajowej i UE.

Podstawową różnicą między metodologią krajową a unijną jest definicja zakresu sektora finansów publicznych. W szczególności, do sektora wg definicji UE zaliczany jest Krajowy Fundusz Drogowy, a tym samym jego zadłużenie powiększa dług wg metodologii UE.

Ministerstwo nie przewiduje przekroczenia progu 55% w latach 2010-2014:

Zgodnie ze Strategią państwowy dług publiczny (wg metodologii krajowej) w 2010 r. osiągnie 750,8 mld zł, tj. 53,2 proc. PKB, i tym samym nie przekroczy progu 55 proc. przewidzianego w ustawie o finansach publicznych. Przekroczenie relacji 55 proc. nie jest również przewidywane w horyzoncie Strategii, tj. w latach 2011-2014.

Czytaj dalej... »

Definicję indywidualnego wskaźnika zadłużenia podaje art.243 ustawy o finansach publicznych.

Wskaźnik ten określany jest wzorem, w którym stosunek spłaty długu i odsetek w danym roku (rozchodów z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji powiększonych o wydatki bieżące na obsługę długu) do dochodów ogółem tego roku nie może przekroczyć średniej arytmetycznej obliczanej odrębnie dla każdego roku z kolejnych trzech lat poprzedzających dany rok w następujący sposób:

 1. dla każdego roku z tych 3 lat obliczamy sumy dochodów bieżących powiększone o dochody ze sprzedaży majątku i pomniejszone o kwotę wydatków bieżących
 2. obliczamy stosunek tej sumy do dochodów ogółem odpowiedniego roku
 3. wyliczamy średnią z tych trzech lat

Czytaj dalej... »

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

 • wskaźnik zadłużenia gminy
 • wskaznik obslugi dlugu czy dla kredytów obrotwoych
 • wskaźnik zadłużenia jst

kartka-a-czerwonym-wrzesień1310Wielkość deficytu/nadwyżki powinna być określana dla projektu budżetu, uchwały budżetowej i na kolejnych etapach wykonywania budżetu. Różnica między kwotą dochodów minus kwota wydatków jest nazywana:

1. deficytem, gdy jest ujemna

2. nadwyżką, gdy jest dodatnia

Deficyt nie oznacza, że jednostce brakuje środków na realizację wydatków i nie wskazuje na złą sytuację finansową jednostki.

Czytaj dalej... »

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

 • wolne środki definicja
 • budzet zamyka sie nadwyzka a kredyt wzietyna deficyt
 • co to są wolne środki w budżecie
 • deficyty budzetowe w powiatach
 • finansowanie samorzadu mieszkancow gminy
 • niedobór w budzecie
Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum