Budżet

Wiem, że nie masz obowiązku tego zrobić i ty też to wiesz. Zapytam cię czy wiesz jak wygląda praca w RIO z papierowymi dokumentami, które wyślesz do RIO? …

Jak jednostki teraz przesyłają ci sprawozdania? Odpowiadasz: elektronicznie.

A pamiętasz czasy, kiedy przynosiły tylko papierowe wersje, które przepisywałaś do komputera, by przekazać do RIO wersję elektroniczną? Pamiętasz jak wtedy czułaś się podczas tej pracy?

Czytaj dalej... »

Nie wiadomo dokładnie, kiedy zostanie otwarty nowy rok budżetowy w systemach BeSTi@. Paczka i  nowa wersja zostaną przekazane poprzez jego aktualizacje. Kiedy piszę te słowa, to na portalu serwisowym BeSTii nie ma jeszcze żadnych informacji na ten temat.

Według informacji z forum nowa wersja będzie zawierać również instalację na Windows 7 (64-bit) oraz:

  1. poprawiony WPF, uzupełniony o komplet wskaźników – także tych z wyłączeniami
  2. poprawiony załącznik do pracy z wyodrębnionymi rachunkami dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223

Również na stronie RIO Warszawa pojawił się artykuł, który może służyć  ci pomocą podczas tej pracy. Gdzie go szukać?

Czytaj dalej... »

Przy planowaniu dotacji potrzebujesz pamiętać o kilku zasadniczych kwestiach.

  1. Dotacji z budżetu udzielać możesz tylko w planie finansowym urzędu gminy lub powiatu. Wyjątkowo taka dotacja może być udzielana w planie finansowym innej niż urząd marszałkowski jednostki budżetowej wyłącznie z budżetu województwa.
  2. Kto może  otrzymać dotację z budżetu i na jakich zasadach regulują artykuły 218-221 ustawy o finansach publicznych

Czytaj dalej... »

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

  • wydatki bieżące gminy

kartka-listopad-19ptNa 77 posiedzeniu sejmu w dniu 29 10.2010 roku została podjęta ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej. Znajdują się w niej istotne dla ciebie zmiany w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

Najważniejsze dla ciebie wydają mi się zapisy art.40:

Art. 40.
1. Uchwałę budżetową na rok 2011 organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – nie później niż do dnia 28 lutego 2011 r.

Czytaj dalej... »

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum