Uchwały

kartka-listopad-19ptNa 77 posiedzeniu sejmu w dniu 29 10.2010 roku została podjęta ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej. Znajdują się w niej istotne dla ciebie zmiany w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

Najważniejsze dla ciebie wydają mi się zapisy art.40:

Art. 40.
1. Uchwałę budżetową na rok 2011 organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – nie później niż do dnia 28 lutego 2011 r.

Czytaj dalej... »

kartka-listopad-8ponJeśli potrzebujesz podpowiedzi jakie informacje powinna zawierać uchwała w sprawie wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych, to zobacz do artykułu Joanny Marczewskiej opublikowanego biuletynie FinansePubliczne.BDO.pl

Wydzielone rachunki rozpoczynają funkcjonowanie od 01.01.2011 i ich plany finansowe po raz pierwszy stanowią załącznik do projektu uchwały budżetowej na 2011 rok.

Czytaj dalej... »

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

  • uchwała rachunki dochodów oświatowych zielona góra

kartka-listopad-6sobJuż pewnie intensywnie finiszujesz z pracami nad projektem uchwały budżetowej na 2011 rok.

Może jeszcze potrzebujesz dodatkowych informacji. Kilka z nich przytoczę poniżej. Z pewnością nie jest to pełna lista więc zapraszam do rozmowy w dyskusji poniżej, gdzie możesz napisać pytanie, odpowiedź na zadane pytanie czy ogólnie swoje uwagi i przemyślenia.

Uwierz mi, że pisanie nawet kilku zdań czy ułożenie pytania pomaga ci uporządkować twoją wiedzę i zweryfikować swój sposób myślenia. Twoje jedno zdanie może pomóc wielu innym osobom rozwiązać podobny do twojego problem.

Teraz kilka pomocnych rzeczy, które wydają się pomocne z mojego punktu widzenia*:

Czytaj dalej... »

Jeśli jeszcze nie masz zaktualizowanej uchwały proceduralnej, to już najwyższy czas.  Obszerny artykuł, który traktuje o tym zagadnieniu w kontekście poprzednich uregulowań prawnych opublikowany został w Finansach Komunalnych 5/2007. Jego elektroniczną wersję znajdziesz  na stronie portalu  finanse-publiczne.pl -  Joanna M. Salachna: Procedura uchwalania budżetu i jego zmian – kompetencje organów wykonawczych i stanowiących jednostek samorządu terytorialnego.

Moja gmina, której jestem mieszkańcem, przedłożyła uchwałę rady, którą RIO Wrocław uznało za nieważną.

Czytaj dalej... »

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

  • procedura budżetowa gminy
  • czy uchwałę rady gminy w sprawieprocedury uchalania budżetu parafuje skarbnik
Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum