Dzisiaj w Warszawie w Sali Kolumnowej Sejmu odbywa się spotkanie z okazji jubileuszu 20 lat pracy Regionalnych Izb Obrachunkowych.

Obchody rozpoczną się wystąpieniem okolicznościowym dr Ryszarda Pawła Krawczyka – Przewodniczącego Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych.

Udział w konferencji zapowiedzieli, między innymi, prof. dr hab. Teresa Dębowska – Romanowska oraz prof. dr hab. Leon Kieres, którzy uświetnią uroczystość wygłoszeniem referatów związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego.

Wśród zaproszonych gości znajdują się przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Sejmu i Senatu, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwa Finansów, komisji sejmowych i senackich, Najwyższej Izby Kontroli, Głównego Urzędu Statystycznego, Urzędu Zamówień Publicznych, Samorządowych Kolegiów Odwoławczych oraz przedstawiciele nauki i szkolnictwa wyższego. W ramach konferencji wręczone zostaną ordery i odznaczenia pracownikom zasłużonym dla rozwoju Regionalnych Izb Obrachunkowych.

Mam bardzo dobre wspomnienia z 15 lat osobistej współpracy z RIO – szczególnie z RIO Lublin, której pracownikom zawdzięczam bardzo wiele. Serdeczne podziękowania pragnę przekazać byłym i obecnym pracownikom tej izby. Na rozwój mojej kariery zawodowej wyjątkowy wpływ miała ówczesna prezes tej izby Barbara Kozyra.

Ze zdumieniem i jednocześnie z życzliwością rejestrowała fakty mojej obecności na wszystkich szkoleniach. Właściciele firm informatycznych nie byli bywalcami na nich. Sposób, w jaki tłumaczyła ówczesne prawo budżetowe a później kolejne ustawy o finansach publicznych fascynował mnie i  pozwolił mi zrozumieć podstawy prawne działania skarbników, z którymi współpracowałam. Wielkim przeżyciem był dla mnie udział w rocznym kusie rachunkowości budżetowej, który prowadzili pracownicy RIO. Zawsze przez te 15 lat otrzymywałam wyczerpujące odpowiedzi na moje pytania od każdej osoby, do której się zwróciłam.

Wielkim wsparciem obdarzał mnie informatyk RIO Lublin Andrzej Guc. Serdecznie dziękuję za te 15 lat  współpracy. Zrobiliśmy dużo dobrego w całym procesie informatyzacji na stanowiskach skarbników i księgowych w jednostkach.  15 lat temu w wielu j.s.t. na Lubelszczyźnie skarbnik mógł tylko pomarzyć o komputerze. Pamiętam czasy, kiedy wprowadzono obowiązek  elektronicznego przekazywania sprawozdań budżetowych za pomocą programu Budżet ST. Niektórzy skarbnicy jeździli do RIO, by tam wprowadzić ręcznie swoje sprawozdania na komputerze w izbie.

Podczas obchodów jubileuszu XX lat istnienia Regionalnych Izb Obrachunkowych, w ramach zaplanowanej dyskusji,  zostanie dokonane podsumowanie ich działalności, analiza ich pozycji ustrojowej, roli w systemie finansów publicznych oraz charakteru wykonywanych zadań (nadzorczych, kontrolnych i szkoleniowych).

Z okazji jubileuszu przygotowana została publikacja pt. „Samorząd – finanse – nadzór i kontrola. XX – lecie Regionalnych Izb Obrachunkowych”, która stanowi zbiór opracowań dotyczących aktualnych problemów samorządu terytorialnego i regionalnych izb obrachunkowych.
Współorganizatorami konferencji są Wolters Kluwer Polska i Bank Gospodarstwa Krajowego. Uroczystości objęte zostały patronatem medialnym przez czasopisma „Finanse Komunalne”, „Wspólnotę” oraz Serwis Samorządowy www.samorzad.lex.pl

Wierzę, że ty również odczuwasz wdzięczność dla pracowników RIO, niezależnie jak długo pracujesz. Dołącz się do podziękowań i życzeń poniżej w komentarzu.

10 Odpowiedzi do “20 lat działania Regionalnych Izb Obrachunkowych”

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum